3 Dywizja Strzelców Karpackich.
Sformowana w 1942 roku w Palestynie na bazie Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, którą przeformowano i włączono w skład 2 Korpusu Polskiego.

DOWÓDCY:

SKŁAD:

pod koniec wojny w skład 3 DSK weszła 3 Brygada Strzelców Karpackich sformowana z Polaków jeńców z armii niemieckiej - skład: 7, 8, 9 Batalion Strzelców Karpackich .